user-k33231a@aalto.fi
A new aalto.fi is coming soon, welcome to our beta site.www.aalto.fi

Nyheter

Evenemang

Nyheter

Mera nyheter Mera evenemang

Ett levande
Otnäs

Otnäs campus är en inspirerande plats där du kan samarbeta, innovera och experimentera. Otnäs förnyas till ett levande toppmiljö för forskning, entreprenörskap, inlärning, konst och boende.

Följa utvecklingen av campus på webbsidan.

Träffa
Otaniemi stories presenterar människor på campuset.

Se videon
Otaniemi campus – Where the future is created