Tietosuojaseloste

Aalto-yliopisto (”Aalto”) kerää henkilötietoja sivustonsa käyttäjistä. Aalto on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Tältä sivulta löydät ajantasaisen version.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on Aallon sivustojen tekninen ylläpito ja kehitys sekä sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, analysointi ja kehitys.

Mitä tietoa keräämme?

Aallon sivusto kerää käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Aallolle antamasi tiedot

Sivustoilla kysytään nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi palautteen antamisen yhteydessä. Lisäksi sähköpostiosoitettasi kysytään sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä. 

Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Aalto kerää muun muassa evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron, evästeellä ei vahingoita päätelaitetta.  

Sivujen käytöstä tilastoidaan muun muassa käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Lisäksi tilastoidaan se, onko käyttäjä Aalto-yliopiston sisäinen vai ulkoinen käyttäjä. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.

Selailusessioita myös nauhoitetaan satunnaisesti. Nauhoitetuissa sessioissa ei tallennetta lomakkeisiin syötettyjä tietoja. 

Palautteisiin syötetyt sähköpostit sekä nauhoitukset tallennetaan HotJarin palvelimelle. Ehtoihin pääset tutustumaan https://www.hotjar.com/legal

Sähköposteista kerätään tietoja MailChimpin ehtojen mukaisesti. Ehtoihin pääset tutustumaan osoitteestahttps://mailchimp.com/legal/privacy/.

Miten käytämme keräämäämme tietoa?

Sivustolle tallentuvat muun muassa palautelomakkeen, sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä sekä evästeiden avulla kerätyt ja tilastoidut tiedot. Tietojen analysointiin käytetään muun muassa Google Analyticsia. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nauhoitettuja sessioita analysoidaan käytettävyysnäkökulmasta.

Palvelupyyntöihin käytetään eSupport –järjestelmää, johon käyttäjän antamat tiedot tallentuvat palautteen antamisen yhteydessä. Saadaksesi lisätietoa järjestelmästä, käy osoitteessahttps://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12328707.

Jos haluat liittyä sähköpostilistalle, sähköpostiosoitteesi tallennetaan. Sähköpostilistaan käytämme MailChimpiä. Saadaksesi lisätietoa MailChimpistä, käy osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/. Sähköposteista keräämme tietoja MailChimpin ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi Aallon sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten Twitteriin ja Youtubeen, liittyen. Aallon sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. Aallon sivustot eivät lähetä asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. 

Kolmansien osapuolten markkinointipikselit tallentavat tiedon tietoja verkkovierailuista käyttäjän selaimen evästeisiin uudelleenkohdentamistarkoituksessa. Tutustuaksesi Facebookin pikselin tallentamien tietojen tietosuojaan, vieraile https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation.

 

Aallon sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Luovutammeko henkilötietoja?

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan Aallon organisaation sisällä ja ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se on sivustojen teknisen ylläpidon ja kehittämisen sekä sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpidon, analysoinnin ja kehittämisen kannalta tarpeen.

Aalto luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan  luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen, kuten sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä sähköpostilistapalvelua tarjoavalle MailChimpille. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällöin tietojasi ei enää kerätä.

Palveluntarjoajat

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin  voidakseen tarjota palveluita Aallolle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Googlen tarjoamia GoogleAnalytics -analysointityökaluja.

Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tällöin ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittely tapahtuu Aallon puolesta ja Aallon lukuun.  

Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta, kuten opiskelijoiden projekteja, varten tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Aalto voi jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai käsittelemiseen. Aalto informoi tällaisesta henkilötietojen käytöstä silloin kun se on mahdollista.

Kansainväliset tietojen siirrot

Aalto pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Aallon palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Aalto huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Aalto-yliopisto voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos Aalto-yliopisto tekee tietosuojaselosteeseen muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

Sinun oikeutesi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. 

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Aalto-yliopisto)

PL 11000,

00076 AALTO

Puhelinvaihde: (09) 47001

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 09.08.2018.