Tutkimuksen avainalueet

Aalto-yliopisto keskittyy tutkimuksessaan omille vahvuusalueilleen. Ne tukevat Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä edistävät uusien innovaatioiden syntyä.

Tutkimuksen avainalueet

Aalto-yliopiston tutkimuksen kulmakivinä on neljä avainosaamisaluetta:

1. ICT ja digitalisaatio
2. Materiaalit ja kestävä luonnonvarojen käyttö
3. Taide ja design
4. Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Avainalueidemme erityisosaamiset kohtaavat kolmessa monialaisessa teemassa, jotka kytkeytyvät sekä maailmanlaajuisiin että kansallisiin haasteisiin. 

5. Edelläkäyvät energiaratkaisut
6. Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö
7. Terveys ja hyvinvointi.

Tutkimuksemme vaikuttavuuden takaavat tiiviit yhteydet yrityksiin ja muihin kumppaneihimme.

aalto-yliopisto_tutkimuksen_avainalueet.png

Aalto-yliopiston neljä avainosaamisaluetta ja niitä yhdistävät monialaiset teemat.

Tutkimuksen avainalueet määrittävät yliopiston akateemisen profiilin ja ohjaavat rekrytointeja, merkittäviä yliopistotason tutkimushankkeita, infrastruktuuri-investointeja, koulutusta ja muita investointeja. 

1. ICT ja digitalisaatio

ICT-alue ja digitalisaation eri sovellusalueet ovat Aalto-yliopiston suurin yksittäinen tutkimuskokonaisuus, jonka piirissä työskentelee yhteensä lähes 100 professoria. Aallossa tuotetun tiedon avulla tuetaan Suomen pyrkimystä digitalisoida monia yhteiskunnan osia uusista kuluttajapalveluista koulutukseen, terveydenhuoltoon, vähittäiskauppaan, useisiin teollisuudenaloihin, mediaan ja viihteeseen.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkimus käsittää sekä teorian että käytännön, laskennalliset ja matemaattiset tieteet, ohjelmisto- ja laiteteknologiat, tietoturvan, digitaalisen median, digitaaliset palvelut ja digitaalisen suunnittelun ja hallinnoinnin eri teknologioissa ja teollisuudenaloilla.

2. Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Aalto-yliopistossa on laaja asiantuntemus materiaalien alalla tiiviin aineen fysiikassa ja materiaalifysiikassa, nanotieteessä ja -teknologiassa, mekaniikassa ja materiaalitieteessä sekä luonnonvarojen kestävässä käytössä ja käsittelyssä.

Yliopistossa tehtävä materiaalitutkimus tukee erilaisia tieto- ja viestintätekniikan, energia- ja terveysteknologioiden, muotialan tekstiilisuunnittelun ja monien muiden teollisuudenalojen käyttötarkoituksia. Materiaalitutkimukseen perustuvat innovaatiot tarjoavat suuria mahdollisuuksia suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

3. Taide ja design

Aalto-yliopiston taiteen ja muotoilun osaamista luonnehtii ihmiskeskeisyys sekä taiteen, teknologian ja liike-elämän yhdistäminen. Yliopisto keskittyy kokemuksellisuuteen sekä sensorisiin ja käytännön taitoihin ja tietoihin. Tavoitteena on löytää uusia tapoja ratkaista oletetusti mahdottomia ongelmia, edistää ihmisten hyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan.

Taide ja design liittyvät läheisesti tekniikan tutkimukseen: monet tutkijat keskittyvät teknologioiden käyttöön taiteissa ja muissa sosiokulttuurisissa yhteyksissä. Taide ja design sisältää myös teknologian kehittämistä, joka liittyy systeemisuunnitteluun ja kestävään kehitykseen. 

4. Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä

Aalto-yliopistossa tutkitaan erilaisia globaalin talouden dynamiikkaan liittyviä kysymyksiä liiketaloustieteen, taloustieteen ja tuotantotalouden alueilla. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa.

Tutkimustulokset edistävät huomattavasti Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja uudistumista, ja niistä on apua poliittisessa päätöksenteossa.

5. Edelläkäyvät energiaratkaisut

Energia-alan tutkimuksen pääaiheita ovat energiatieteet, monialaiset energiateknologiat sekä energia ja ympäristö. Tutkimus kattaa kehittyneet ja uusiutuvat energiateknologiat, tehokkaat, ekologiset ja luotettavat energiantuotantojärjestelmät, jakelun ja käytön sekä ympäristön seurannan ja ymmärtämisen.

Energiaan liittyvän tutkimuksen tulokset edistävät Suomen energiapolitiikkaa ja tarjoavat globaalisti kestäviä energiaratkaisuja, energiainnovaatioita ja -sovelluksia.

6. Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö

Aalto-yliopistossa kehitetään monialaista tutkimusta parempien elinympäristöjen suunnittelun, muotoilun ja testauksen edistämiseksi. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sitä, miten ihmiset kokevat fyysisen ympäristönsä ja miten taide, tilat, rakennukset ja yhteisöt voivat parantaa tätä kokemusta.

Kaupungistumisen, resurssien tehokkaan käytön, väestön ikääntymisen ja monikulttuurisuuden haasteet sekä digitalisaation, liike-elämän palvelujen ja luonnon kokemisen tarjoamat mahdollisuudet sisältyvät kaikki tähän moniulotteiseen tutkimukseen.

7. Terveys ja hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa keskitytään pääasiassa neurotieteeseen ja -teknologiaan, toiminnalliseen magneettikuvaukseen, biolääketieteelliseen tekniikkaan, bioinformatiikkaan ja laskennalliseen lääketieteeseen, terveyttä ja hyvinvointia koskeviin teknologioihin ja johtamiseen.

Tutkimuksesta tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Niiden asiantuntemus lääketieteen ja kliinisen tutkimuksen aloilla täydentää Aalto-yliopiston pääosin teknistä lähestymistapaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin aloilla on suuri innovaatiopotentiaali. Perustutkimuksen tulokset kehitetään innovaatioiksi, sovelluksiksi ja palveluiksi loppukäyttäjiä varten.  

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.01.2018.