Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta parantaa tutkimuksen edellytyksiä, luo kilpailuetua ja vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Aalto-yliopisto on valinnut strategiseksi tavoitteekseen tutkimusdatan optimaalisen käytön ja uudelleenkäytön.

Ajankohtaista

Ajankohtaiset uutiset kootaan sivun alareunaan.

 

Tutkimusryhmän vastuullinen johtaja (PI) päättää, missä määrin ja milloin dataa avataan, sekä missä data säilytetään. Avaamispäätöksessä huomioidaan mahdolliset sopimukset, lait ja kaupalliset intressit. Tarkempia linjauksia löytyy Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikasta (pdf).

Hyvän tutkimusdatan hallinnan ansiosta:

  • Löydät ja ymmärrät oman datasi itse myöhemminkin.
  • Voit tarkistaa tutkimustuloksesi jälkeenpäin.
  • Varmistat, että tutkimuksesi saa näkyvyyttä.
  • Saat viittauksia, jos muut tutkijat käyttävät avaamaasi dataa.
  • Täytät rahoittajien vaatimukset.
  • Täytät tutkimusartikkelisi julkaisijan vaatimukset – yhä useammat kustantajat vaativat datan avaamista.

Tulosta muistilista tutkimusdatan hallinnasta avuksesi.

Mitä sinun ainakin kannattaa tehdä:

  • Arvioida, pitäisikö datasi avata.
  • Varmistaa, että datasi on varmuuskopioitu. Parhaiten tämä onnistuu avaamalla data julkisesti saataville.
  • Varmistaa, että datasi on luetteloitu metadatakatalogissa, jotta muut tutkijat löytävät sen ja voivat ottaa sinuun yhteyttä, ellet ole avannut dataasi jo kokonaan. Näin saat viittauksia dataasi.

Tutkimusdatan avaamisella pyritään siihen, että tutkimusdata on helposti löydettävää, saavutettavaa, ymmärrettävää ja yhteensopivaa sekä arvioitavissa ja käytettävissä olevaa. Näitä vaatimuksia voidaan tarvittaessa soveltaa myös muuhun kuin avoimeen tutkimusdataan, ja myös avoimen tutkimusdatan käsittelyssä välttämättömiin ohjelmistoihin.

Tutkimusdatan hallinnan suunnittelu

Tutkimusdatan hyvä suunnittelu takaa sen, että tutkimusdataa voidaan käyttää ja julkaista halutulla tavalla.

Monet johtavat tieteelliset kustantajat edellyttävät artikkelien taustalla olevan tutkimusdatan saatavuutta ja julkaisemista. Datan keräämisessä tehtyjä virheitä voi olla vaikeaa tai mahdotonta korjata jälkikäteen. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi puuttuva eettinen ennakkoarviointi tai puutteellinen tutkittavien suostumus.

Monet tutkimusrahoittajat vaativat rahoitushakemuksen liitteeksi suunnitelman myös tutkimusdatan osalta. Aineistonhallintasuunnitelman (Data Management Plan, DMP) laatimisessa auttaa työkalu DMPTuuli. Työkalu avustaa eri rahoittajien tutkimushauissa.

Tutkimusdatan jakaminen, tallennus ja varmistus

Tutkimusdatan elinkaaren aikana sen säilyttämiselle ja jakamiselle on tarjolla useita vaihtoehtoisia palveluita ja työkaluja. Saadaksesi parhaan hyödyn tutkimusdatastasi huolehdi datan järjestämisestä, kuvailemisesta, tallennuksesta ja varmistuksesta.

Tutkimusdatan julkaiseminen

Tutkimusdatan julkaisemisessa on huomioitava tietosuoja, immateriaalioikeudet ja dataa koskevat sopimukset. Datan keränneet tutkijat voivat käyttää embargoaikaa, jolloin tutkimusdata hyödynnetään ennen julkaisemista omissa tutkimusjulkaisuissa. 

Henkilötietojen suojaaminen voi olla syynä siihen, että valitaan rajoitettu julkaiseminen.  

Avoin julkaiseminen lisää jatkokäyttöä ja tutkimusdatan sekä siihen liittyvien tieteellisten julkaisujen siteeraamista. Sähköisiä sertifioituja arkistoja, jotka sopivat hyvin datan julkaisuun, ovat mm. Tietoarkisto ja Zenodo. Tieteenalakohtaiset sertifioidut arkistot voivat olla myös hyvä ratkaisu. Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen palveluja ovat mm. Aila, AVAA, IDA ja ETSIN. Käyttö arkistossa edellyttää mm. tekijänoikeudesta sopimista ja julkaisemisessa käytetyn lisenssin valintaa.

Ohjesivusto tieteellisten julkaisujen avoimesta julkaisemisesta.

Kaupallistamisen ja avoimuuden yhdistäminen

Myös avoimen tieteen periaatteita noudattavassa tutkimusprojektissa tulokset voivat sisältää liikesalaisuuksia ja keksintöjä, joita voidaan patentoida. Kaupallistaminen ja avoin julkaiseminen on mahdollista yhdistää, jos ajoituksessa onnistutaan.

Tutkimuksessa syntyneiden keksintöjen mahdollinen patentoitavuus tulee selvittää ennen julkaisemispäätöstä. Patentit julkaistaan espacenet-sivustolla. Hakemus patentin saamiseksi tehdään ennen keksinnön julkaisemista.   

Lähtökohtaisesti PI päättää, milloin tutkimusdataa ja tutkimusartikkeleita julkaistaan. Immateriaalioikeuksien hallinnointi on avain kaupallistamisen onnistumiseen ja IP checklist tulee käydä läpi jo tutkimusrahoitusta haettaessa.

Kaupallistamisessa auttavat yliopiston Innovaatiopalvelut.

Koulutus

Tutkimusdatan hallintaan on tarjolla sekä kansallista että kansainvälistä koulutusta.

Esimerkiksi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osaajakoulutusten tallenteet ja esitysmateriaaalit on saatavilla. Osaajakoulutusten teemoja ovat mm. tutkimusprosessin avaaminen, tutkimustuotosten avoin julkaiseminen, avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen, tutkimusaineiston avaaminen sekä avoimen tieteen huomioiminen tutkimuksen suunnittelussa.

Apua ja tukea

Aallon tutkimus-, kirjasto- ja it-palveluiden henkilökunta auttaa mielellään tutkimusdatan hallintaan liittyvissä kysymyksissä: researchdata [at] aalto [dot] fi (researchdata@aalto.fi.)

Ajankohtaista

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 16.08.2017.