Monialaiset yhteistyöalustat eli platformit

Platform-yhteistyöalustojen tavoitteena on käynnistää ja koordinoida monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta tietyillä temaattisilla aihealueilla. Platformit järjestävät vuosittain useita teematapaamisia, jotka tarjoavat sidosryhmille mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Monialaiset yhteistyöalustat kokoavat yhteen kuhunkin teemaan liittyvän, eri laitoksille sijoittuvan osaamisen. Teema-alueet ovat sellaisia, joissa Aalto-yliopistolla on merkittävää menetelmällistä osaamista, infrastruktuureja ja sovellusalojen osaamista.

Yhteistyöalustojen toiminnan tarkoituksena on yksinkertaistaa ja vahvistaa yliopiston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Lisäksi ne tarjoavat uusille professoreille mahdollisuuden luoda paikallisia verkostoja.

Platform-yhteistyöalustoja ovat kestävien energiaratkaisujen Energy Platform, digitalisaatioon keskittyvä Digi Platform, ihmiskeskeisen rakennetun ympäristön Living+, terveyden ja hyvinvoinnin Health Platform, materiaalitutkimukseen keskittyvä Materials Platform, kokemuksen ja elämyksen tutkimukseen keskittyvä Experience Platform ja uusi yrittäjyyden eri tukimuodot yhteen kokoava Entrepreneurship Platform.

Katso platformien omat sivut:

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 19.01.2018.