Avoin tiede ja tutkimus

Avoimuudella yliopisto lisää tutkimuksen tieteellistä vaikuttavuutta, nopeuttaa innovaatioiden luomista, mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen läpinäkyvyyden sekä varmistaa tutkimuksen käytettävyyden globaalien ongelmien ratkaisemisessa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittäminen Aallossa on avoin prosessi, johon toivotaan koko yliopistoyhteisön osallistumista.

Aalto-yliopisto pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen tieteeseen ja vaikuttavuuteen. Tässä keskeinen työkalu on avoin tiede ja tutkimus, ja avoin data, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Tuija Pulkkinen.

Mitä avoin tie­de ja tutkimus on?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen ja opinnäytteiden, kuten väitöskirjojen, avoin julkaiseminen, tutkimusdatan julkaiseminen siten että tutkimusdataan voidaan viitata kuten muihinkin julkaisuihin, sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja  tietokoneohjelmien avoin julkaiseminen ovat avoimeen tieteen muotoja.

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita. 

maxresdefaul_top.png

 

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, johon Aalto-yliopisto osallistuu monin eri tavoin. Hankkeen tavoitteena on Suomen nostaminen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden kärkimaaksi.

Avoimuus Aalto-yliopiston tavoitteena


Open-Access-logo_350.png

Aalto-yliopisto toteuttaa avoimen tieteen tavoitteita huolehtien siitä, että tutkimustuloksien avulla saavutetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta myös yritystoiminnan avulla. Aalto-yliopiston immateriaalioikeudellisessa ohjeistuksessa huomioidaan sekä immateriaalisen omaisuuden suojaaminen että avoimen tieteen tavoitteet tutkimustulosten saatavuudelle.
Aalto-yliopisto on sitoutunut avoimen julkaisemisen periaatteisiin rehtorin päätöksellä Avoin julkaiseminen Aalto-yliopistossa.

OpenAIRE-Logo1_smallest.png

Aallossa edellytetään tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista ACRIS-tutkimustietojärjestelmään kustannussopimusten sallimassa muodossa. Aaltodoc-julkaisuarkistoon tallennettujen julkaisujen metadata siirtyy osaksi OpenAIRE hankkeen keräämää tietoa avoimesta tieteestä EU:ssa. OpenAIRE on EU:n avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuuri.

 

Yliopistossa tuotetut opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat, julkaistaan avoimesti. Yliopisto suosittelee myös avoimien menetelmien ja ohjelmistojen käyttöä ja kehittämistä tutkimuksessa.

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka määrittelee julkisella rahoituksella luodun tutkimusdatan avaamisen periaatteet, jotta voidaan varmistaa laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja saavuttaa Aalto-yliopiston strategiset tavoitteet. Tutkimusdatan hallinnan sivusto neuvoo käytännön asioissa, ja linjaukset on esitelty Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikassa (pdf).

Avoimuuden ja kaupallistamisen yhdistäminen

Ennen keksintöjen julkistamista tulee kartoittaa niiden kaupallinen potentiaali - julkaisemisen jälkeen teoksen suojaaminen patentoinnilla tai esimerkiksi liikesalaisuudella ei ole enää mahdollista.

Lisäksi tulee noudattaa soveltuvia rahoitusehtoja – rahoittaja voi vaatia esimerkiksi avointa julkaisemista. Avoin julkaiseminen on yksi Aalto-yliopiston tavoitteista. Olemme kehittäneet kaupallistamisprosessejamme siten, että keksintö tai teos voidaan julkaista avoimesti kaupallistamisen alkuvaiheissa tarvittavien välttämättömien vaiheiden, kuten patenttihakemusten jälkeen. Ajoitus ja asianmukaiset toimenpiteet ovat avainasemassa sekä avoimen julkaisemisen että kaupallistamisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää kaupallistamisesta ja immateriaalioikeuksista Researchers Practical Guide to Intellectual Property 2017 -oppaasta (pdf) ja Aalto-yliopiston immateriaalioikeuksien kaupallistamisen periaatteista (pdf)

Kuva 1 avoin tiede ja tutkimus sivulle

Kuva 2 avoin tiede ja tutkimus sivulle

Tutkimuksista syntyvät keksinnöt voidaan joko patentoida, suojata mallioikeudella tai tavaramerkillä. Kun tarvittavat rekisteröinti-
hakemukset on jätetty, niihin liittyvät tieteelliset julkaisut voidaan julkaista avoimen julkaisun mallien
avulla. Tulokset, kuten ohjelmisto, voidaan lisensioida sekä ei-kaupalliseen että erikseen kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallistamisprosessissa voidaan hyödyntää avoimen julkaisun työkaluja ja malleja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Yhteistyö avoimella lähdekoodilla lisensoidun ohjelmiston kanssa voi olla perustana kilpailuedulle, joka tuottaa yritykselle tuloja.

Lue lisää liiketoimintamalleista, jotka hyödyntävät avoimuutta avoimen lähdekoodin lisenssien avulla Martin Von Willebrandin Open source licenses in business – choosing licenses -esityksestä (.pdf).

Ohjeita ja tukea tutkijalle

Open Access -oppaasta Aalto-yliopiston kirjaston sivuilla löydät tukea avoimeen julkaisemiseen Aallossa

Lue lisää avoimesta tieteellisestä julkaisemisesta ja mm. tutkimusta rahoittavien tahojen avoimen julkaisemisen vaatimuksista. 

Aalto-yliopisto mahdollistaa avoimen opetuksen Open Learning -alustalla (openlearning.aalto.fi).  
Avoin julkaiseminen on lähtökohta MyCourses -oppimisalustalla (mycourses.aalto.fi).

Tutkimukseen perustuvien opetusmateriaalien avoin saatavuus lisää osaltaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 25.10.2017.