Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuureja kehitetään Aalto-yliopistossa. Erityisesti seitsemään infrastruktuuriin on viime aikoina kohdennettu merkittäviä resursseja.

Merkittävät infrastruktuurit toimivat projekteina

Infrastruktuureilla tarkoitetaan välineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden kokonaisuuksia. Ylläpito- ja kehittämisprojekteiksi valitut infrastruktuurit ovat kaikille avoimia ja niiltä edellytetään pitkäjänteistä toiminnan ja talouden suunnittelua, hyvää johtamista, tuloksellisuutta, korkeaa käyttöastetta sekä käyttäjätyytyväisyyttä. Käyttöoikeudet ja -ehdot vaihtelevat kohteen mukaan, parhaan tiedon löydät kunkin infrastruktuurin omalta sivustolta.


Aalto-yliopiston merkittävät infrastruktuurit

OtaNano

otanano.jpg

OtaNano on mikro- ja nanoteknologian kansallinen open access tutkimusinfrastruktuuri. Se toimii kansainvälisesti johtavien tutkimusalojen, kuten kvanttiteknologian, nanoelektroniikan, mikro- ja nanofotoniikan, sekä uusien materiaalien huippututkimusympäristönä, sekä innovatiivisten mahdollistavien teknologioiden ja niiden käytännön sovellusten kehitysalustana. OtaNano tarjoaa keskitetyn pääsyn mikro- ja nanovalmistus-, nanomikroskopia- ja matalien lämpötilojen tutkimuslaitteistoihin Otaniemen kampusalueella.

Infrastruktuuria hyödyntävät tutkijoiden lisäksi mikro- ja nanoteknologian sovelluksiin keskittyvät high-tech-yritykset. Sen operoinnista vastaavat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.
 

Lisätietoa englanniksi: OtaNano (www.otanano.fi)


Jääallas

Jääallas (c) Juha Juvonen

Aalto Ice Tank on jäämallikoeallas, jonka pinnalle voidaan valmistaa jäätä. Mallikokeita tarvitaan, kun tutkitaan jäähän, laivoihin ja merirakenteisiin liittyviä fysikaalisia ilmiöitä sekä validoidaan arktiseen meritekniikkaan ja jäämekaniikkaan liittyviä teoreettisia malleja. Altaan suuri koko tekee siitä ainutlaatuisen maailmassa. Allas on monikäyttöinen, siinä voidaan tehdä myös avovesikokeita.

Tärkeimpiä ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat jään ja rakenteen vuorovaikutuksen mallinnus sekä laivojen liikkuminen puristavassa jääkentässä.

Jääaltaan käyttäjät ovat pääasiassa Insinööritieteiden korkeakoulun tutkijoita, tilaa käyttävät myös tutkijat muista eurooppalaisista yliopistoista. Jääallasta käytetään lisäksi opetukseen sekä pienimuotoisesti kaupalliseen testaukseen.


Biotalousinfrastruktuuri

Biotalous, tutkija Heikki Hannukainen

Biotalousinfrastruktuurissa uusituvasta biomassasta saadaan esikäsittelyitä, termistä ja katalyyttistä prosessointia sekä biotekniikkaa hyödyntäen tuotettua mm. kemikaaleja ja polttoainekomponentteja. Lisäksi erilaisia jalostusprosesseja hyödyntäen kehitetään biopohjaisia polymeerejä sekä kuitu- ja komposiittituotteita.

Infrastruktuurissa tehtävä tutkimus keskittyy prosessitekniikkaan, teolliseen biotekniikkaan ja materiaalitutkimukseen.

Biotalousinfrastruktuuri kattaa Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuslaitekannan liittyen uusiutuvan biomassan jalostukseen puunjalostustekniikan, ja biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksilla. 

Lisätietoa: Bioeconomy (bioeconomy.aalto.fi)


Aalto Neuroimaging (ANI)

MRI

Perustieteiden korkeakoulun toiminnalliseen aivokuvantamiseen erikoistunut Aalto NeuroImaging koostuu kolmesta laiteympäristöstä. Aalto TMS keskittyy navigoituun magneettistimulaatioon (navigated transcranial stimulation, nTMS) , Advanced Magnetic Imaging (AMI) -keskus toiminnalliseen magneettikuvaukseen (functional magnetic resonance imaging, fMRI ) ja MEG Core magnetoenkefalografiaan (magnetoencephalography, MEG).

Kaikilla laitteilla tutkitaan aivotoimintoja koehenkilöön kajoamatta, ja niiden tulokset täydentävät toisiaan.

ANIa hyödyntävät mm. fyysikot, lääketieteellisen ja laskennallisen tieteen tutkijat, lääketieteen tutkijat, psykologit ja kielitieteilijät. ANIa hallinnoi Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, NBE.

Lisätietoa: Aalto NeuroImaging (ani.aalto.fi) 


Science-IT

Science-IT

Science-IT-hanke vastaa laskennallisen tieteen infrastruktuurista Aalto-yliopistossa.

Hankkeen lippulaiva on Triton-laskentaklusteri, joka tarjoaa resursseja dataintensiiviseen laskentaan ja MPI- tai GPU-teknologioita hyödyntävään rinnakkaislaskentaan. Laitteistolla tehtävä tutkimus on monipuolista: sen sovellusalueita ovat esimerkiksi nanoteknologia, kompleksiset systeemit, tiedon louhinta ja neurotiede.

Hankkeen vetovastuu on Perustieteiden korkeakoulussa. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti sekä Aalto-yliopiston sisällä että muiden suomalaisten yliopistojen ja CSC:n kanssa.

Lisätietoa: Science-IT (science-it.aalto.fi)


Metsähovin radiotutkimusasema

metsahovi_web.jpg

Metsähovin radiotutkimusasema Kirkkonummella on Suomen ainoa tähtitieteellinen radio-observatorio. Siellä tehtävä tutkimus keskittyy radioastronomiaan, tähtitieteellisen havaintotekniikan kehittämiseen, sekä avaruustutkimukseen.

Metsähovin laitteistoon kuuluu useita instrumentteja pienistä antenneista aina suureen 14-metriseen radioteleskooppiin. Teleskoopit ovat käytössä vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, ja niillä tutkitaan tähtitieteellisiä kohteita kuten Aurinkoa ja aktiivisia galakseja, mutta myös avaruusaluksia ja mm. maapallon pyörimistä. Suuri 14-metrinen radioteleskooppi osallistuu myös kansainvälisiin havaintokampanjoihin, joissa teleskooppeja ympäri maailmaa yhdistetään virtuaaliseksi planeetan kokoiseksi radioteleskoopiksi.

Sähkötekniikan korkeakoulun radioastronomian tutkimusryhmät sijaitsevat Metsähovissa. Aallon omien opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi myös mm. Helsingin ja Turun yliopistojen tutkijat ja opettajat käyttävät observatoriota ja sen laitteita tutkimuksissaan ja opetuksessaan.

Lisätietoa: Metsähovin radiotutkimusasema (metsahovi.aalto.fi)

Video Metsähovista (youtube.com)


Mediakeskus LUME

Mediakeskus Lume (c) Julia Weckman

Mediakeskus Lume on kansallinen audiovisuaalisen alan koulutus-, tutkimus- ja tuotantokeskus.

Mediakeskus Lumeessa yhdistyvät elokuvan, TV:n, digitaalisen median ja lavastustaiteen luova osaaminen. Lumeen erityisfokuksena on monialaisen sisältötuotannon ja sisältölähtöisen tutkimuksen edistäminen.

Koulutus- ja tutkimustoiminnan lisäksi Lume palvelee myös tila-, tuotanto- ja tekniikkaresurssina Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opetusta ja tutkimusta sekä muita yliopistoja ja korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä ja yhteisöjä.

Lisätietoa: Mediakeskus Lume (lume.aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.08.2017.