Factoryt

Design Factory, Health Factory ja Media Factory ovat toiminta-alustoja, joissa yhdistyy Aallon korkeakoulujen osaaminen tuotekehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä median aloilla.

Factoreissa työlle haetaan uusia muotoja ympäristössä, jossa akateemiset tiimit, tutkijat ja opiskelijat toimivat yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Oppimisen ja opetuksen teemat ovat tärkeä osa Factoreiden toimintaa.

Design Factory

Design Factory on tuotekehityksen uudenlainen, kaikille avoin tutkimus- ja oppimisympäristö. Design Factory sijaitsee Otaniemen kampusalueella ja tarjoaa nykyaikaiset 3000 neliön tilat tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Design Factory vauhdittaa Aalto-yliopiston opetus- ja toimintakulttuurin muutosta tukemalla tieteidenvälistä ja ongelmalähtöistä oppimista ja tutkimusta.

Aalto Design Factory

Design Factoryn arkkitehtuuri, toimintamuodot ja menetelmät innostavat uudenlaiseen toimintaan. Teoria kohtaa käytännön pajassa: yhteiset suuret protoverstaat, näyttelytilat sekä kirjasto- ja oleskelutilat muodostavat monikäyttöisen kohtaamispaikan. Pajan ryhmätyö- ja huonetilat on suunniteltu joustavaan 24/7-käyttöön, ja myös yritykset voivat hyödyntää tiloja avoimen innovoinnin periaatteella.

Idea Design Factorysta syntyi Aalto-yliopiston työpajassa kesällä 2007, mutta taustalla vaikuttivat jo aiemmin käynnistyneet kolmen korkeakoulun väliset yhteistyöhankkeet. Design Factory kytkeytyy tekniikan aloista muun muassa sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan, automaatioon, arkkitehtuuriin, konetekniikkaan, materiaalitekniikkaan, tietotekniikkaan ja tuotantotalouteen. Taideteollisen korkeakoulun osaamista Design Factoryssa edustavat tekstiili- ja vaatetussuunnittelu, teollinen muotoilu ja ympäristötaide. Linkit kauppakorkeakouluun liittyvät markkinointiin, kansainväliseen liiketoimintaan ja innovaatioihin.

Design Factoryn sivut (aaltodesignfactory.fi)

Health Factory

Health Factory on Aalto-yliopiston uusin factory, jonka toiminta on käynnistynyt vuoden 2013 alussa.

Health Factory aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutustila kuva: Lasse Lecklin Terveyden ja hyvinvoinnin alueen osaamiselle on maailmanlaajuinen, yhteiskunnallinen tilaus. Suomessa on alan osaamista ja tietoa. Health Factory on prosessi, joka kohdistaa osaamisen sinne, missä sitä tarvitaan.

Health Factory etsii ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin, konkreettisiin ongelmiin yhdessä Aalto-yliopiston sidosryhmien kanssa. Ratkaistava ongelma voi olla esimerkiksi aivoinfarktipotilaiden kognitiivisessa kuntoutuksessa tarvittavat uudet menetelmät, joita Sähkötekniikan korkeakoulun elektroniikan laitos on kehittänyt yhdessä HYKSin kanssa.

Health Factoryn avulla kehitetään terveys- ja hyvinvointialan uusia ratkaisuja myös yritystoiminnan tueksi. Onnistunut ratkaisu voi olla perustana uudelle yritykselle tai se voidaan antaa jo olemassa olevan yrityksen käyttöön.

Health Factory auttaa uusia spin-off-yrityksiä varhaiseen vaiheen rahoituksen saamisessa – prototyyppien ja proof-of-conceptin rakentamisessa sekä ensimmäisten tyytyväisten asiakkaiden hankkimisessa. Innovaatiot kaupallistetaan 2-3 vuoden kuluessa.

Kun toiminta on saatu kunnolla käyntiin, tavoitteena on useiden uusien spin-off-yritysten perustaminen vuosittain.

Health Factoryn sivut (elec.aalto.fi/fi/research/health_factory)

Media Factory

Media Factory on kuuden korkeakoulun media- ja viestintäalan tutkijoita, opettajia ja yhteistyökumppaneita yhdistävä avoin verkosto. Sen tavoitteena on tunnistaa uusia, kiinnostavia median tutkimuksen alueita sekä käynnistää Aalto-yliopiston korkeakoulujen yhteisiä tutkimushankkeita, opetusohjelmia ja kursseja.

Aalto Media Factory

Media Factoryn yhteistyöverkosto sai alkunsa syksyllä 2007. Sen toiminta kattaa median koko materiaali- ja viestintäketjun raaka-aineesta viestin tuotantoon, muotoiluun ja vastaanottoon. Painopistealueita ovat mm. tulevaisuuden mediakäyttäytyminen, mediateollisuus sekä median rooli yhteiskunnassa.

Kaksi ensimmäistä Media Factoryn tutkimushanketta ovat sähköiseen mediaan ja pelikulttuuriin keskittyvä Enactive Social Media and Gaming sekä median tuotantoa ja kulutusta tarkasteleva Doing Cross-Media: Technology, Production and Consumption. Hankkeet pureutuvat ajankohtaisiin mediailmiöihin ja niihin liittyvien yhteiskunnallisten vaikutusten monitasoiseen analysointiin.

Verkoston kotipaikka on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tiloissa Arabianrannassa.

Media Factoryn sivut (mediafactory.aalto.fi)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 21.09.2017.