Tieteen huiput

Aalto-yliopistossa tehtävä tutkimus on korkealaatuista. Tästä osoituksena on tutkijoidemme erinomainen menestys mm. ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa.

Tälle sivulle on koottu Aallon saamat merkittävimmät tunnustukset ja rahoitukset. Sivulla olevat rahoitukset ovat käynnissä olevia projekteja. ERC-projekteista on lisäksi mainittu myös päättyneet projektit.

Tieteen akateemikot

Tasavallan presidentin myöntämä arvonimi erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla, joista kaksi on Aalto-yliopistossa: professorit Riitta Hari ja Risto Nieminen.

Akatemiaprofessorit

Suomen Akatemian myöntämän akatemiaprofessorin rahoituksen tavoitteena on edistää oman tieteenalan tutkimusta. Rahoitus mahdollistaa oman alan kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuuden tehdä määräajan täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessori toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä, ohjaa nuoria tieteenharjoittajia ja antaa tutkimustyöhön liittyvää opetusta.

Aallossa on tällä hetkellä viisi akatemiaprofessoria.

Suomen Akatemian huippuyksiköt

Huippuyksiköt ovat oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevia yksiköitä, jotka toimivat tutkimuksen edelläkävijöinä ja kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita. Huippuyksiköitä rahoittavat mm. Suomen Akatemia, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Rahoituskausi on 6-8 vuotta.

Aalto-yliopisto on tällä hetkellä mukana kuudessa huippuyksikössä:

Aallon koordinoimat huippuyksiköt 2014-2019

Aalto on partnerina seuraavissa huippuyksiköissä 2014-2019

Aallon koordinoimat huippuyksiköt 2018-2025

Aalto on partnerina seuraavissa huippuyksiköissä 2018-2025

 • Professori Matti Lassas Helsingin yliopisto. Aallon vastuuprofessorit Antti Hannukainen ja Nuutti Hyvönen. Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö / Centre of Excellence of Inverse Modelling and Imaging.
 • Professori Minna Palmroth Ilmatieteen laitos. Aallon vastuuprofessori Jaan Praks. Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö / Finnish Centre of Excellence in Research of Sustainable Space
   

Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston projektit (STN)

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä on oleellista. Ohjelmat ovat 3–6-vuotisia.

Aalto-yliopisto tällä hetkellä mukana yhteensä 11 STN-projektissa, joista se koordinoi seitsemää.

Aalto-yliopiston koordinoimat STN-projektit

Aalto-yliopisto on partnerina seuraavissa STN-projekteissa

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus

Euroopan tutkimusneuvosto myöntää rahoitusta huippututkijoille korkeatasoiseen ja uraauurtavaan tutkimukseen. Hakemuksen tieteellinen laatu on ainoa rahoitettavien hankkeiden arviointikriteeri

Rahoitus on jaettu kolmeen kategoriaan tutkijauran perusteella: ERC Starting Grant -rahoitus uran alkuvaiheessa oleville huippututkijoille, joilla on 2-7 vuotta väitöksestä; ERC Consolidator Grant -rahoitus tutkijoille, joilla on 7-12 vuotta tutkijauraa takanaan väitöksen jälkeen; ERC Advanced Grant -rahoitus tutkijoille, jotka ovat oman alansa johtajia. Lisäksi ERC-rahoituksen saaneiden on mahdollista hakea erillistä Proof of Concept (PoC) -rahoitusta tutkimuksensa innovaatiopotentiaalin tunnistamiseen ja kaupallistamisen hyödyntämiseen.

Aalto-yliopisto on hallinnoinut kaikkiaan 32 ERC-projektia, joista 20 on tällä hetkellä käynnissä. Meneillään olevista projekteista seitsemän on Advanced Grant -rahoitusta, kuusi Consolidator Grant -rahoitusta, seitsemän Starting Grant -rahoitusta ja neljä Proof of Concept -rahoitusta.

ERC Advanced Grant -rahoitus

 • Professori Antero Arkkio: Additional losses in electrical machines
 • Professori Pertti Hakonen: Quantum devices in topological matter: carbon nanotubes, graphene, and novel superfluids
  • ERC Proof of Concept: Graphene Accelerometer
 • Professori Olli Ikkala: Field driven materials for functions, dissipation, and mimicking Pavlovian adaptation
 • Professori Maarit Karppinen: Molecular-Layer-Engineered Inorganic-Organic Hybrid Materials
  • ERC Proof of Concept: Transparent and Flexible Li-Organic 3D Thin-Film Microbattery.
 • Akatemiaprofessori Jukka Pekola: Superconducting quantum heat engines and refrigerators
 • Professori Päivi Törmä: Condensation in designed systems
  • ERC Proof of Concept: Low cost coherent light sources from nanoparticle array surface plasmon polariton systems.

 • Emeritusprofessori Grigory Volovik: From Topological Matter to Relativistic Quantum Vacuum

ERC Consolidator Grant -rahoitus

 • Apulaisprofessori Paula Hohti: Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550-1650.
 • Vieraileva professori Emma Master: Bio-derived HIgh Value polymers through novel Enzyme function
 • Vanhempi tutkija Mikko Möttönen: Quantum Environment Engineering for Steered Systems
  • ERC Proof of Concept: Self-calibrating nanobolometer based on superconductor–normal-metal hybrids
 • Apulaisprofessori Robin Ras: Superslippery Liquid-Repellent Surfaces
 • Apulaisprofessori Miina Rautiainen: From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra
 • Professori Mika Sillanpää: Cavity quantum phonon dynamics

ERC Starting Grant -rahoitus

 • Professori Parinya Chalermsook: New Algorithmic Techniques through the Lens of Combinatorics
 • Post doc -tutkija Michael Hummel: Unlocking the Entire Wood Matrix for the Next Generation of Carbon Fibers
 • Apulaisprofessori Petteri Kaski: Theory and Practice of Advanced Search and Enumeration
 • Professori Lauri Nummenmaa:  Fitting The World to Minds: Brain Basis of Sharing and Transmitting Representations of the Social World
 • Tutkija Jani Oksanen: In-cavity thermophotonic cooling
 • Apulaisprofessori Antti Oulasvirta: Computational User Interface Design
 • Associate Professor Lauri Parkkonen: High-resolution magnetoencephalography: Towards non-invasive corticography

Päättyneet ERC-projektit

 • Professori Sebastiaan van Dijken: Electric-field driven magnetic domain wall motion for memory technologies, 2015-2016
 • Professori Sebastiaan van Dijken:  Electric-Field Control of Magnetic Domain Wall Motion and Fast Magnetic Switching: Magnetoelectrics at Micro, Nano, and Atomic Length Scales
 • Tieteen akateemikko, professori Riitta Hari: Towards two-person neuroscience
 • Vanhempi tutkija Tero Heikkilä: Mesoscopic heattronics: thermal and nonequilibrium effects and fluctuations in nanoelectronics
 • Akatemiaprofessori Olli Ikkala: Biomimetics for Functions and Responses
 • Professori Peter Liljeroth: Atomically precise nanoelectronic materials
 • Professori Tapio Lokki: Physically-based Virtual Acoustics
 • Vanhempi tutkija Mikko Möttönen: Single-Photon Microwave Devices: era of quantum optics outside cavities
 • Professori Ville Pulkki: Technologies and Psychophysics of Spatial Sound
 • Professori Hele Savin : Riddle of light induced degradation in silicon photovoltaics
 • Professori Mika Sillanpää: Electromechanical quantum coherent systems
 • Professori Marko Terviö: Talent and Learning in Imperfect Markets
 • Professori Maarit Karppinen: Novel Thermoelectric Energy Solutions based on Flexible Thin-Film Materials

Tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden lippulaivahankkeet (FET Flagship)

Suuria tieteidenvälisiä ja teknologisia haasteita pyritään ratkaisemaan FET Flagship -toimilla. Onnistuminen edellyttää useiden eri tieteenalojen, teknologioiden, ohjelmien ja yhteisöjen sekä julkisten että yksityisten rahoittajien yhteistyötä. Lippulaivahankkeiden kesto voi olla jopa 10 vuotta.

Aalto-yliopisto on partnerina kahdessa FET Flagship -projekteissa

 • GRAPHENE - Graphene-based revolutions in ICT and beyond. Chalmers Tekniska Högskola Ab koordinoi ja Aalto-yliopiston vastuuprofessorina Harri Lipsanen.
 • HBP FPA - Human Brain Project Framework Partnership Agreement. Ecole polytechnique federale de Lausanne koordinoi ja Aalto-yliopiston vastuuprofessorina Ville Kyrki.
   

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin päätehtävänä on edistää jäsenvaltioiden kilpailukykyä kokoamalla yhteen huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä. EIT pyrkii madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja.

Toiminnan ytimenä ovat osaamis- ja innovaatioyhteisöt (KIC:t). KIC-yhteisöjä edustavat niiden toiminnan kannalta merkittävimmät eurooppalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset ja jokaisella yhteisöllä on toimipisteitä eri puolilla Eurooppaa (co-location centre).

EIT:n rahoitus tulee eri lähteistä, mm. Euroopan unionilta, EU:n jäsenvaltioilta ja instituutin osallistujaorganisaatioilta. Tällä hetkellä toiminnassa on viisi KIC-yhteisöä ja lisäksi vuosina 2017–2018 on käynnistymässä kolme uutta KICiä.

Aalto-yliopisto on mukana kolmessa osaamis- ja innovaatioyhteisössä (KIC)

 • EIT Digital, Future Information and Communication Technologies Aalto-yliopisto perustajajäsen ja yhteisön toimipiste Aalto-yliopiston kampuksella
 • EIT Raw materials, Aalto-yliopisto perustajajäsen ja yhteisön toimipiste Aalto-yliopiston kampuksella
 • Climate-KIC, Climate change mitigation and adaptation, Aalto-yliopisto liitännäisjäsen
   

Business Finlandin isot strategiset tutkimusavaukset

Strategiset tutkimusavaukset ovat läpimurtoa tavoittelevia projekteja, joissa luodaan uutta huippuosaamista ja tavoitellaan uusia ja merkittäviä kasvualoja Suomeen. Strategisilta tutkimusavauksilta edellytetään visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta.

Tällä hetkellä Aalto-yliopisto on mukana neljässä isossa strategisessa tutkimusavauksessa, joista se koordinoi kahta. Uusia hakuja ei enää järjestetä.

Aalto-yliopiston koordinoimat projektit:

Aalto-yliopisto on partnerina seuraavissa projekteissa:

 • Tutkimusjohtaja Janne Aikio VTT Oy, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Kari Halonen: The Naked User Approach – Nordic perspective to gadget-free hyperconnected environments
 • Professori Heikki Ruskoaho Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston vastuuprofessori Sami Franssila: Innovative Induction Initiative

FiDiPro vierailevien huippututkijoiden rahoitusohjelma

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Business Finlandin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma, joka on tarjonnut suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

FiDiPro Professor -rahoitusta haetaan kokeneen ja ansioituneen professoritasoisen huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen ja FiDiPro Fellow -rahoitus on tarkoitettu kokeneen (ns. post doc-vaiheen ylittäneen) huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen.

Tällä hetkellä Aalto-yliopisto hallinnoi seitsemää FiDiPro-projektia, jotka ovat kaikki FiDiPro-professori-rahoitusta. Uusia hakuja ei enää järjestetä.

FiDiPro-professorit

 • Tatiana Budtova (MINES Paris Tech, Centre for Materials Forming, France), From ultra-light to ultra-strong all-cellulose composites via “green” processing
 • John Dempsey (Clarkson University, USA), Scaling of Ice Strength: Measurements and Modeling
 • Marcus Greferath (University College Dublin, Ireland), Applied algebra in communications technology
 • Hiroshi Mamitsuka (Kyoto University, Japan), Machine Learning for Augmented Science and Knowledge Work
 • Peter McNeil (University of Technology, Sydney, Australia), Costume Methodologies – Building Methodological Tools for Research in the Field of Costume Design
 • Nasser Peyghambarian (University of Arizona, USA), Emerging nanophotonic devices using advanced materials, yhteinen FiDiPro Itä-Suomen yliopiston kanssa
 • Stefano Zapper (National Research Council of Italy, CNR-IENI & Consorzio Nazionale Delle Ricerche, Italy), Noise and fluctuations in materials

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 06.04.2018.