Yhteistyö ja kumppanuudet

Palvelemme alumneja, yrityksiä, yhteisöjä, työnantajia ja lahjoittajia.

Aalto-yliopiston strategian kolme painopistettä ovat tutkimus ja innovaatiot, taide ja luovat käytännöt sekä opetus ja oppiminen. Ydintehtävien toteuttamisessa pyritään tinkimättömästi laatuun, monialaiseen yhteistyöhön, yritteliään toimintakulttuurin luomiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Koulutamme tulevaisuuden osaajia ja muutoksentekijöitä. Opetuksessa yhdistämme teoriaa käytäntöön: opiskelijamme ratkovat aitoja reaalimaailman ongelmia. Aallosta valmistuneilla asiantuntijoilla on monipuoliset valmiudet toimia tulevaisuuden suunnannäyttäjinä.

Tiivis vuorovaikutuksemme elinkeinoelämän kanssa auttaa etsimään yhteisiä tutkimushaasteita ja viemään tutkimustuloksia nopeasti käytäntöön. Tutkimuksemme on kansainvälistä huipputasoa. Lisäksi monialainen tutkimusyhteistyö tarjoaa lukuisia verkostoitumismahdollisuuksia.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää