Alojensa kärkeä

Aalto-yliopisto on erikoistunut tekniikkaan, talouteen ja taiteeseen. Näiden alojen rankingeissa Aalto-yliopisto on parantanut asemaansa merkittävästi.

Alla mainitut tunnetut ja arvostetut yliopistojen alakohtaiset vertailut osoittavat Aalto-yliopiston sijoittuvan aloillaan korkealle. Maailmassa on noin 17 00022 000, Euroopassa noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14 yliopistoa.

Ranking-uutisia

Taide ja muotoilu sijalle 9 maailmassa (28.2.2018)
Aallon muodin koulutusohjelma maailman viidenneksi paras (30.10.2017)
Aallon tietojenkäsittelytiede maailman 47. paras US News -rankingissa (24.10.2017)
Aalto 90. sijalla Times Higher Educationin (THE) Computer Science -rankingissa (17.10.2017)
Aallon tietojenkäsittelytieteen ala NTU-rankingin sijalla 73 (10.10.2017)
Aalto upeasti jaetulla sijalla 58 Times Higher Educationin Business and Economics -rankingissa (4.10.2017)
Aalto 7. maailmassa alle 50-vuotiaiden yliopistojen joukossa (13.7.2017)
Aalto arvioitu globaalille innovatiivisten uudistajien listalle (11.5.2017)
 

Tekniikka

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
THE – Engineering & Technology 2017 1 7 30 99
US News – Engineering 2017 1 7 32 116
NTU – Engineering 2017 1 4 24 128
QS – Engineering & Technology 2018 1 8 54 150

Talous

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
Financial Times – Executive Education (open) 2017 1 2 24 46
Financial Times – European Business Schools 2017 1 2 32 -
ShanghaiRanking - Management 1 2 9 49
THE – Business & Economics 2017 1 2 17 58
QS – Business and Management studies 2018 1 2-5 16-33 51-100
US News – Economics and Business 2017 1 2 30 87

Taide

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Art & Design 2018 1 1 4 9
BoF – Fashion 2017 1 1 4 (BA), 11 (MA) 5 (BA), 14 (MA)

 

 

 

 

 

Lisätietoja valituista rankingeista

ShanghaiRanking / ARWU: The Academic Ranking of World Universities

Shanghai Ranking on julkaissut ARWU-rankingiaan (Academic Ranking of World Universities) vuodesta 2003. ARWU onkin vanhin suurista kansainvälisistä rankingeista. ARWU-yleisranking korostaa perinteisten luonnon-, bio- ja lääketieteiden aloilla toimivia suuria ja vanhoja yliopistoja, eikä se ole kovin relevantti Aalto-yliopiston kaltaisille erikoistuneemmille yliopistoille. Vuonna 2017 Shanghai Ranking julkaisi 52 uudenlaista, bibliometrisiin indikaattoreihin ja kansainvälisiin tieteellisiin palkintoihin perustuvaa alakohtaista rankingia. Nämä alakohtaiset rankingit toimivat hyvin kansainvälisen vertailuanalyysin työkaluina.

Lisätietoja: http://www.shanghairanking.com/

US News Best Global Universities

US News on julkaissut Best Global Universities -rankingia vuodesta 2014 alkaen, mutta sillä on yli 30 vuoden historia yhdysvaltalaisten yliopistojen listauksissa. US Newsin globaali ranking on uutuudestaan huolimatta varsin laajalti hyväksytty yhdeksi merkittävimmistä rankingeista yhdessä ARWUn (Shanghai), QS:n ja Times Higher Educationin (THE) kanssa. Se perustuu Clarivate Analyticsin Web of Science ja InCites -analyysityökalujen tarjoamaan bibliometriseen dataan sekä mainekyselyyn. Rankingin metodologiaa on muutettu vuosittain, joten eri vuosien tulokset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Lisätietoja: http://www.usnews.com/education/best-global-universities

Times Higher Education (THE) World University Rankings

THE ranking perustuu 13 indikaattoriin. Mainekyselyillä on suuri painoarvo rankingissa, kuten myös bibliometrisellä analyysilla. THE on arvostettu ranking-toimija, joka laajentaa erilaisten rankingien tarjontaansa jatkuvasti.

Lisätietoja: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

QS World University Rankings

Mainekysely on keskeisin tekijä QS-rankingissa. Yleisrankingissa sen painoarvo on 50 %, ja joillakin humanistis-taiteellisilla aloilla (kuten Aallolle tärkeällä Art & Design -alalla) koko ranking perustuu pelkkään mainekyselyyn. Yleisrankingissa (ja alakohtaisissa vaihtelevasti) QS soveltaa lukuisia indikaattoreita. Elsevierin Scopukseen pohjaavissa julkaisu- ja viittausanalyyseissaan QS ei ota huomioon yksittäisten tieteenalojen eroja julkaisukäytännöissä, vaan normalisoi tarkastelunsa viidelle päätieteenalalle. Ennen vuotta 2015 QS ei ottanut tieteenalojen välisiä eroja julkaisu- ja viittauskäytännöissä huomioon lainkaan.

Lisätietoja: http://www.topuniversities.com/university-rankings

National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

NTU-ranking on Clarivate Analytics Web of Science -tietokannan sisältämien julkaisu- ja viittaustietojen analyysiin perustuva vertailu, joka korostaa volyymia vaikuttavuuden rinnalla. NTU:n analyysit ovat osin tieteenalanormalisoituja, mutta korostaessaan volyymia vaikuttavuuden rinnalla NTU:n yleisranking korostaa samalla aloja, joille suuret julkaisu- ja viittausmäärät ovat tyypillisiä (erityisesti perustavat luonnontieteet ja biolääketieteet). Alakohtaisissa rankingeissa tarkastelu rajataan valituille aloille.

Lisätietoja: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

Leiden Ranking

Leiden Ranking ei varsinaisesti tuota yhtä rankingia, vaan laskee Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan pohjalta maailman yliopistoille erilaisia varsin edistyneitä bibliometrisiä indikaattoreita, joiden avulla yliopistot voidaan haluttaessa laittaa ranking-järjestykseen. Paremmin indikaattorit kuitenkin soveltunevat yliopistojen julkaisuprofiilin ja vaikuttavuuden analyysiin ja vertailuun yhteismitallisen työkalupakin avulla.

Lisätietoja: http://www.leidenranking.com/

Financial Times Business School Rankings

Financial Timesin julkaisee kauppatieteiden alalla kansainvälisesti arvostettuja vertailuja. Tärkeänä tekijänä ovat korkeakouluille ja niiden alumneille lähetettävät kyselyt muun muassa ura- ja palkkakehityksestä. Myös tutkimusjulkaisut ja opetushenkilöstöä kuvaavat tunnusluvut vaikuttavat vertailutulokseen.

Lisätietoja: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.08.2018.