Organisaatio

Aalto-yliopiston muodostavat kuusi korkeakoulua. Korkeakouluja johtavat dekaanit, ja jokaisella korkeakoululla on akateeminen komitea.

Yliopiston toimielimet ovat hallitus, rehtori ja akateemisten asiain komitea. Yliopistolla on lisäksi provosti, viisi vararehtoria ja professorineuvosto.
 

Organisation010118_fin_ext_700.png

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.


Säätiömuotoinen Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto. Säädekirja allekirjoitettiin kesäkuussa 2008.

Säätiön 700 miljoonan euron peruspääoma muodostettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2008-2010. Valtio sijoitti säätiöpääomaan 500 miljoonaa euroa ja muut lahjoittajat, eli yritykset, säätiöt, muut yhteisöt ja yksityishenkilöt, yhteensä 200 miljoonaa euroa.

Säätiöpääoma antaa yliopistolle sen tarvitsemaa vakavaraisuutta ja sen tuotot mahdollistavat yliopiston strategian toteuttamisen. Lisäksi sen avulla pystytään luomaan paremmat edellytykset pitkäjänteiseen perustutkimukseen.

Aalto-yliopistoa koskevat säädökset

Tähän on koottu yliopiston säännökset ja ohjeet sekä linkkejä valtakunnalliseen lainsäädäntöön ja ohjeisiin.

Yliopistoja koskevat säädökset

Yliopistolaki (finlex.fi)
Muu yliopistoja koskeva lainsäädäntö (minedu.fi)

Aalto-korkeakoulusäätiötä koskevat säädökset

Säätiölaki (finlex.fi)
Aalto-korkeakoulusäätiön säännöt (4.10.2016, pdf)

Aalto-yliopiston säännöksiä

Aalto-yliopiston johtosääntö (16.9.2016, pdf)
Aalto-yliopiston opintojen ja opiskelun säännöstö (opiskelijaportaali, into.aalto.fi)

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulussa tutkitaan ja opetetaan aloja, jotka käsittävät koko rakennetun ympäristömme. Ilmaston lämpeneminen, energian säästö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ovat sekä tutkimuksen että opetuksen painopistealueita.

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu on Suomen johtava kauppakorkeakoulu ja yksi Euroopan kärkikauppakorkeakouluista. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle on myönnetty ensimmäisenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna alansa tärkeimmät kansainväliset laatuakkreditoinnit: AACSB, AMBA ja EQUIS. Siten se kuuluu maailman kauppakorkeakoulujen parhaimmistoon.

Muut yksiköt

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen merkittäviä aihepiirejä ovat ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat prosessit, puun ja muiden biomateriaalien monipuolinen hyödyntäminen, uudet materiaalit ja niiden sovellukset, uudet moottoripolttoaineet, mikro-organismien ja entsyymien muokkaus sekä uudet lääkkeet ja biomateriaalit.

Perustieteiden korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu harjoittaa huipputasolle yltävää perustutkimusta sekä kehittää sen tuloksiin perustuvia tieteellisiä ja teknisiä sovelluksia. Korkeakoulussa tehdyllä tutkimuksella on vahva osuus erityisesti laskennan ja mallinnuksen, materiaalitutkimuksen sekä ICT:n ja median alueilla.

Muut yksiköt

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulussa tärkeitä tutkimusalueita ovat perinteinen elektroniikka, sähkötekniikka ja tietoliikennetekniikka. Viime vuosina tutkimuksessa on korostunut myös mikro- ja nanotekniikka. Tutkimusyksiköitä on parikymmentä, akustiikasta älykkään tehoelektroniikan instituuttiin.

Muut yksiköt

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja Insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos yhdistyivät.

Korkeakoulu on alansa suurin Pohjoismaissa ja yksi arvostetuimmista koko maailmassa. Taiteiden alan tutkimusalueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taidekasvatus ja visuaalinen kulttuuri. Taiteellisen toiminnan perustana on hyödyllisyyden näkökulma.

Muut yksiköt

Erillisyksiköt

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.10.2018.